Metsavedu

• Metsakultuuride hooldamine
• Valgustusraie
• Hooldus- ja harvendusraie
• Lageraie
• Kraavide, teeäärte, kinnikasvanud põllumaa jms puhastamine hakkepuidu tootmise eesmärgil.

Võsalõikus ja -raie

Võsalõikus giljotiiniga, raietööd saemeestega, kraavide- ja teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine. Lõikame võsast ning puudest puhtaks trassid, liinialused, ehitusalad, sihid, teeääred, kraavid, jõekaldad ja põllud.