Ohtlike puude lõikus

Omame väljaõpet Arboristi alal ehk teostame keeruliste ja ohtlike puude lõikust ja hooldust. ˇ

Puude lõikus kitsastes tingimustes kusagil linnas, surnuaedades ja hoovides. Juhul, kui langetatavad puud on kõrged  ja asuvad ehitistele või ka elektriliinidele ohtlikult lähedal, kasutame tööks tõstukeid. Kui tõstukiga ligi ei pääse,  ronivad selleks tööks väljaõppe saanud spetsialistid puu otsa ja  puu langetatakse jupphaaval.

Puude võrade hooldustööd:
Puude võrade osaline ja täielik vähendamine, võrade harvendamine, võrade tõstmine ja kuivanud okste eemaldamine.

Puude hooldamiseks on erinevaid viise, tuvtuvalt erinevate puude vajadustest. Hooldustöid teostatakse puude ohutuse tagamiseks, eemaldades surnud ja ristikasvanud oksi.

Puude võrade vähendamine ja okste harvendamine tagab parema õhuliikuvuse ja parandab päikesevalguse juurdepääsu hoonetele ja aedadesse.

Vajadusel koristame oksad ja järkame tüve vastavalt tellija soovile.


Puude hooldusteenuste hinnad sõltuvad:
• puu liigist
• puu suurusest
• puu tervislikust seisundist
• puu all/läheduses asuvatest objektidest
Mitme puu hoolduse ja raie korral on hinnad soodsamad!

Näiteks:
Täispakett: Teostame kokkulepitud hooldustööd, eemaldame oksad ning tüved.
Odavaim pakett: Meie lõikame puud ning teie teostate ülejäänud koristus tööd ise.

Küsi hinnapakkumist see on teile tasuta ja ei kohusta teid millekski