Hello world!
august 24, 2016

OÜ Reforest tegeleb keskkonnasäästliku ja efektiivse metsamajandamisega. Pöörame suurt tähelepanu keskkonnakaitsele, et tagada metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike ja kultuuriliste väärtuse säilimine.

Kõigis oma puiduvarumisega seotud tegevuses lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest.

Lisaks metsamajanadusele tegeleme veel järgnevaga:

  • Pakume veoteenuseid
  • Pakume kolimisteenused
  • Teostame kaeve- ja planeerimistöid
  • Hoonete lammutus

Meie ettevõttes töötavad pikaajaliste kogemustega oma ala spetsialistid, kes pakuvad metsaomanikule asjatundlikku nõu kasvava metsa majandamisel.

Comments are closed.