august 26, 2016

lühikirjeldus

OÜ Reforest tegeleb keskkonnasäästliku ja efektiivse metsamajandamisega. Pöörame suurt tähelepanu keskkonnakaitsele, et tagada metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike ja kultuuriliste väärtuse säilimine. Kõigis oma puiduvarumisega seotud tegevuses lähtume […]